QR CODE

www.matrix-zonnebrillen.nl_qrcode.gif

Disclaimer

Wij van matrix-zonnebrillen.nl en onze partners zijn op geen enkele manier vertegenwoordigd, verbonden met, of gesponsord door Warner Brothers of The Time Warner Entertainment Company. Op www.matrix-zonnebrillen.nl bieden wij replica's van Matrix zonnebrillen aan maar dit heeft geen aansluiting bij, en is niet verbonden aan of gesponsord door een van de hierboven genoemde partijen. Op geen enkel wijze is er vanuit matrix-zonnebrillen.nl opzettelijk verwarring of vergissing met betrekking tot de bron, de oorsprong, of goedkeuring van onze producten en activiteiten. We weten dat u tevreden zult zijn met onze uitzonderlijke Matrix zonnebril zoals de Matrix's Neo zonnebrillen, zonnebril Morpheus, Trinity zonnebril, Agent Smith zonnebril, Niobe zonnebril, Seraph zonnebril en The Twins zonnebrillen. De zonnebrillen in de film zijn op maat gemaakt en we doen ons best om u precies dezelfde stijl als uit de film te bieden, echter het zijn geen exacte replica's, zodat er geen eventuele strijd is met het auteursrecht. 

www.matrix-zonnebrillen.nl  - Alle rechten voorbehouden.

 

English version:

Matrix zonnebrillen and it's operators are in no way affiliated with, represented, associated, or sponsored by Warner Brothers or The Time Warner Entertainment Company. www.matrix-zonnebrillen.nl offers replica Matrix sunglasses and wholesale Matrix sunglasses, but has no affiliation to, and is not associated or sponsored by any of the above mentioned parties. At no time has matrix-zonnebrillen.nl intentionally caused confusion or mistake as to the source, origin, or approval of our products and operations. We know you will be pleased with our exceptional Matrix sun glasses such as Matrix Neo sunglasses, Morpheus sunglasses, Trinity sunglasses, Agent Smith sunglasses, Niobe sunglasses, Seraph, and The Twins sunglasses. The sunglasses in the movie are custom made, and we do our best to get you the very same style worn in the movie, but they are not exact replicas so as not to violate any copyright laws.

 

www.matrix-zonnebrillen.nl  - All rights Reserved.